.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต. ,นายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต. ,สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอปพร./OTOS ของอบต.นาหมอบุญ เข้าพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์(ปลัดอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาผู้แทนประชาคมระดับตำบล เพื่อให้นายกอบต.คัดเลือก เป็นกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกบ้านที่ต้องการซ่อมแซม/ปรับปรุง จำนวน ๒ หลัง เพื่อส่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป โดนได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัะย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
All online 5 People
IP number 54.91.38.173
You are visitor number 1,713,268
 
December 2560
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 December 2560
 
?
 
 
 
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th