.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ร่วมอนุรักษ์ ประเพณี วันสารทไทย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาหมอบุญ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้าร่วม
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมรดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ครั้งที่ ๓ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 
 
All online 21 People
IP number 54.80.83.123
You are visitor number 1,943,702
 
September 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 September 2561
 
?
 
 
 
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th