.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อใช้เป็นรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.นาหมออบุญ
วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) ปลัด อบต. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล" ของเทศบาลตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ
วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) อบต.นาหมอบุญ ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
All online 3 People
IP number 54.224.94.8
You are visitor number 1,788,430
 
March 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 March 2561
 
?
 
 
 
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th