.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 

สภาพทั่วไป

    ลักษณะทางกายภาพ
               ตำบลนาหมอบุญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ ระยะทาง ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สาย A18 ตัดผ่าน มีพื้นที่ทั้งหมด 42,700 ไร่ หรือ 68.32 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
                    ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์
                    ทิศใต้ ติดกับพื้นที่ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์
                    ตำบลควนหนองหงส์     อำเภอชะอวด
                    ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์
                    ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ตำบลน้ำตกและตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
      ลักษณะภูมิประเทศ
               ตำบลนาหมอบุญ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลักษณะจะลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกตาม แนวเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก โดยมีคลองวังฆ้องเป็นสายน้ำหลักที่ระบายน้ำไหลผ่านพื้นที่ ในฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมพื้นที่ของหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ราบต่ำสุดของตำบล สำหรับในฤดูร้อน พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพราะไม่มีแหล่ง กักเก็บน้ำ

                          
                             

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 18.212.93.234
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,004,226
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 ธันวาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.