.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 

ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มาแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารที่นำมาแสดงตน คือ สำเนาทะเบียนประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หากผู้รับเบี้ยยังชีพไม่สามารถมาแสดงตนได้ด้วยตนเองให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงตนแทน ให้มาขอรับแบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพและหนังสือมอบอำนาจแสดงตน ได้ที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  และขอให้ท่านตรวจสำเนาประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจาก  อบต. หากวันเดือนปีเกิดของท่านผิดพลาดขอให้ท่านแจ้งได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ ท่านสามารถดาวโหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข้างล่างนี้

แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง.docx
ประกาศรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ประจำปี 2558.xlsx
ประกาศรายชื่อคนพืการ รับเบี้ย 2558.xlsx
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.80.83.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,943,738
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 กันยานยน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net