.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด
 


นางณิชมน พิมเสน
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายศุภสิทธิ์ ศิริสภาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางนันทนา อักษรนิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายสุรชิต เจนวิทยารักษ์
นิติกรชำนาญการ


นางพัชรินทร์ ไหมด้วง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาคร จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางอนงค์นาฏ แป้นพุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงานนายสุนทร ฤทธิชัย
พนักงานขับรถยนต์


นางวาสนา เนาว์สุวรรณ
คนงานทั่วไป


ว่าง
ครู


นางเรณู เณรานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยินดี เณรานนท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายสุทธิพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวเมธาวี วังบุญคง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายวาสนา ย่องนุ่น
ภารโรง


นายชำนาญ ชมเชยวงศ์
คนงาน


นางสาวสุมลรัตน์ อินธานี
คนงานทั่วไป


นายคำนึง จโนภาส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.91.38.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,713,216
 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : พัฒนาโดยThanetNetwork.com