ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพสกนิกร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ